Thermodynamics and optimization

A short post would not even begin to explain the laws of thermodynamics. One thing is simple though – in real life 100% of efficiency in heat transfer can never be achieved. This is why dimensioning just the right kind of heat exchanger for each use case is imperative. This together with careful planning and skilful manufacturing will ensure that the best possible efficiency is achieved and also costs are kept under control.

sun-622740_1920

Optimized Heat Exchangers

So, though 100% efficiency eludes us, heat exchangers can nonetheless be dimensioned to achieve maximum performance by optimizing copious amounts of data for every application. For every heat exchanger and its operation conditions, there exists a solution that minimizes the amount of entropy, while maximizing the amount of heat transfer.

In addition to performance requirements and complex flow patterns, attention must be paid to size, weight and to cost limitations. And still, this is only a fraction of the inherent complexities of dimensioning the right kind of solution. Other things to consider are for example maintenance and cleaning, investment and operating costs, fouling and condensation.

The optimization process is never ending and it will keep evolving through experience and expertise. You should always take measurement and dimensioning data with a grain of salt and instead make sure you consult real experts for designing your heat exchanger. This way you will get a solution, that takes into account all the technical requirements and special considerations and combines these into one fully optimized package.

levdry

Interested in learning more about optimized Heat Exchanger? Get in touch with Ekocoil experts.

Thermodynamiikkaa ja optimointia

Thermodynamiikan lakien avaamisen ei lyhyt kirjoitus riittäisi. Eräs asia on kuitenkin yksinkertaista todeta – tosielämässä 100% lämmönsiirtotehokkuutta ei voida koskaan saavuttaa. Tämän vuoksi oikeanlaisen lämmönvaihtiminen valinta käyttötarkoituksen mukaan sekä huolellinen suunnittelu ja valmistus ovat olennaisia, jotta saavutetaan paras mahdollinen tehokkuus sekä säästetään kustannuksia.

levdry

 

Optimoitu lämmönvaihdin

Vaikkei täydellistä tehokkuutta siis voidakaan koskaan saavuttaa, lämmönvaihtimia voidaan kuitenkin optimoida kutakin käyttötarkoitusta varten lukuisten eri tekijöiden pohjalta. Jokaiselle lämmönvaihtimelle ja sen toimintaympäristölle on löydettävissä ratkaisu, joka minimoi entropian ja maksimoi lämmönsiirron.

Optimointiprosessi vaatii esimerkiksi oikeanlaisen, lämpöä johtavan materiaalin sekä laitteen rakenteen valinnan, jonka avulla aikaansaadaan oikeanlaiset virtaukset. Huomioon on otettava laitteen paino, koko sekä kustannusrajoitteet. Tämän lisäksi yhtälössä on lukuisia muita tekijöitä. Kuten huolto- ja puhtaanapito-ominaisuudet, investointi- ja käyttökustannukset, kestävyys, virtausnopeudet, sisä- ja ulostulolämpötilat, kondensoituminen ja likaantuminen.

Matemaattisten ja mekaanisten seikkojen lisäksi on löydettävä kompromissi myös investointi- sekä käyttökustannusten välillä. Optimointi on jatkuvasti kehittyvä prosessi, joka jalostuu ammattitaidon ja asiantuntemuksen kautta. Mihin tahansa mittaustuloksiin ei kannata luottaa, vaan valita oikeat osaajat, jotka ottavat huomioon olosuhteiden vaatimukset, asiakkaan tarpeet sekä kustannustehokkuuden ja osaavat yhdistää nämä oikeanlaiseksi kokonaisratkaisuksi.

 

sun-622740_1920