Dry Coolers for large Data Center

Data Centres have high level of standards for operation. This applies also the cooling system, which has to be energy efficient without compromising reliability. Ekocoil designed and delivered Dry Cooler project with expertise and experience to one of the largest Data Centres in Europe. We worked in close co-operation with the customer throughout the whole project.

The starting point was design and dimensioning which meant precise optimization for the efficiency requirements, noise levels and energy efficiency. Several design data points were used to the most energy efficient configuration. This was done through different simulation rounds and computational analysis with our Optimizer software. A high V-model was the chosen design with high quality & high performance EC fans. This solution enabled lower fan speed and brought the most energy savings. Material choices, fan selection, fin spacing etc were all carefully considered and fully customized.

After the design phase a model heat exchanger element was manufactured in order to do a feasibility assessment on the functionality and plan production details. This is customary way of working for us, and it ensures a smooth delivery for the customer. The customized programming for EC fans was done in-house to get the most use of their technology. To maximize reliability, the Dry Coolers were programmed to operate stand-alone, so even with failure in the system, they would still run in fail safe -mode.

When the production was complete a series of FAT tests was executed to ensure that the efficiency requirements were met. Since the noise levels were especially strict, they were carefully tested. A comprehensive test run was done on individual units and as well as on the whole Dry Cooler field to ensure communication between them all.

The on-site delivery was strictly scheduled, so the whole logistic chain had to operate seamlessly. Ekocoil made the necessary arrangements and was on-site to guide and supervise the lift. Training was given for deployment.

Ekocoil products are highly durable and they provide long working life and reliable operation. Should there be any problems, we will be available for trouble shooting in short notice. We keep a wide inventory of fans, so a replacement can be delivered without delay.

ekocoil_HJV5425

Nestejäähdyttimiä Euroopan suurimpaan datakeskukseen

Datakeskuksissa toiminnan vaatimustaso on korkea. Tämä koskee myös jäähdytysjärjestelmää, jonka on oltava energiatehokas ja täysin luotettava, jotta taataan häiriötön toiminta.Ekocoil suunnittelee ja toimittaa nestejäähdytin projektit data keskuksille kokemuksella ja osaamisella. Toimittaessamme nestejäähdyttimiä yhdelle Euroopan suurimmista datakeskuksista teimme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa koko projektin ajan.

Projekti alkoi tehovaatimusten, äänitason sekä energiatehokkuuden tarkalla optimoinnilla. Parhaan mahdollisen mitoituksen saavuttamiseen käytettiin useita toimintapisteitä. Simulointia ja analysointia tehtiin omalla Optimizer-ohjelmistollamme. Lopputuloksena päädyttiin korkealohkoisiin V-malleihin. Puhaltimiksi valittiin markkinoiden parhaat ja huipputehokkaat EC-puhaltimet. Tämä mahdollisti alhaiset puhaltimien pyörimisnopeudet ja mahdollisti sitä kautta energian säästöä. Materiaalivalintoja, puhallinmallin valintaan ja lamellien rakovälejä käytiin läpi huolellisella harkinnalla.

Suunnitteluvaiheen jälkeen valmistettiin mallilohko, jotta varmistuttiin mitoituksesta ja toiminnallisuudesta sekä pystyttiin tekemään yksityiskohtainen tuotantosuunnitelma. Tällä halusimme varmistaa mahdollisimman joustavan ja kitkattoman kokonaistoimituksen asiakkaalle. Laitteisiin valittiin markkinoiden parhaat EC-puhaltimet.

Ekocoil huolehti niiden sähköistämisestä sekä räätälöi ohjelmoinnin. Nestejäähdyttimet ohjelmoitiin käymään myös ”stand-alone” –tilassa, jotta ne toimisivat mahdollisissa vikatilanteissa (Fail Safe Mode). Kun nestejäähdyttimet valmistuivat tuotannosta, suoritettiin niille FAT-testit ja näin todennettiin tehovaatimusten täyttyminen. Vaatimuksen äänitason suhteen olivat käyttöympäristössä erityisen tiukat, joten niitä testattiin kattavasti. Testejä tehtiin yksittäisille laitteille ja lisäksi koko kenttä testattiin, jotta varmistettiin niiden välisen viestinnän toimivuus.

Toimituksen ajankohdalle oli määritetty tiukat rajat ja laitteiden kuljetus sekä nosto vaativat huolellista suunnittelua. Ekocoil teki tarvittavat järjestelyt ja oli paikalla asennuskohteessa valvomassa nostoa ja asennusta. Laitteiden käyttöönottoon järjestettiin tarvittava koulutus. Ekocoilin tuotteet ovat erityisen kestäviä ja niillä on siksi pitkä käyttöikä. Jos joitain ongelmia ilmenee käytön aikana, pystymme reagoimaan nopeasti ja selvittämään ongelman. Meillä on laaja puhallinvarasto, joten mahdollisessa puhallinrikossa varaosa pystytään toimittamaan viiveettä.

ekocoil_HJV5425.jpg